Category: City

Next Weekend, escapada a London?

L’escena ciclista a Londres està vivint un moment de creixement deliciós. No pretenc fer un glossari ni una guia ràpida, però és la ciutat que acull events com el Tweed Run, on hi ha molta cultura de bicicleta urbana o commuting, on hi ha botigues tant especials com Brick Lane BikesTokyo Bike, cafès ciclistes com look mum no hands!, hi tenen els seus estudis framebuilders com Tom Donhou, Rapha hi té una botiga i un Cycle Club…  Hi ha una botiga que m’encanta i que estrena web aquests dies. I si voleu aprofitar el pont de l’1 de maig i passar-hi el cap de setmana, aneu fins a l’East i assistiu a l’Spin London i torneu per explicar-m’ho! Una mega fira-festa de la bici urbana on veureu que el llistat anterior no és ni l’1% de les marques, botigues, espais i events ciclistes que s’estan coent a Londres ara mateix.

The cycling scene in London is experiencing a growth delicious Not making a glossary or a quick guide, but it is the city that hosts events such as Tweed Run, in heavy urban bicycle culture or commuting, with shopping as special as Brick Lane Bikes, Tokyo Bike, coffees cyclists like look mum no hands!, have their studios framebuilders like Tom Donhou, Rapha has a shop and a Cycle Club … There is also Tokyo Fixed, a store that I love that website debuts these days. And if you want to take advantage of  May 1st holiday and spend the weekend there, go to East and visit the Spin London and returns to tell me! A mega urban bike show where you will see that the above list is not even 1% of the brands, stores, spaces and cycling events that are living in London right now.

Captura de pantalla 2013-04-30 a las 23.33.56 Captura de pantalla 2013-04-30 a las 23.35.30

Anuncis

H&M for BLB

Hennes and Mauritz (H&M) i Brick Lane Bikes (BLB) s’han ajuntat per treure una col·lecció de roba de bici urbana, pantalons, samarretes, camises, jaquetes, de carrer, però amb patrons i materials adequats per anar en bici, elàstics, sense costures molestes a l’entrecuix… Coneixem el concepte a a casa nostra a traves de Rapha, però abans altres marques americanes com Outlier van encetar aquest camí. Ja fa uns anys que va nèixer una petita marca Barcelonina, Muxu, que s’afegia al cada cop més nombrós ventall d’oferta, però el fet de que recentment marques de roba de carrer grans, com Levis i H&M s’incorporin a aquest mon de la roba per anar en bici, fa pensar que alguna cosa está canviant i que l’ús de la bicicleta en ciutat encara creixerá molt més del que ho está fent. La de BLB i H&M es tracta d’una col·lecció d’onze prendes que sortirà a la venda a 180 botigues H&M de tot el món, partir del 7 de març.

Hennes and Mauritz (H & M) and Brick Lane Bikes (BLB) have come together to make a collection of urban bike clothing, pants, shirts, shirts, jackets … Street clothes, but with patterns and materials suitable for cycling, elastic, without uncomfortable seams in the crotch … We know the concept through Rapha, but before other American brands such Outlier started this way. Muxu, a small brand from Barcelona, was added to the increasingly extensive range of options, but the fact that recently streetwear brands big as Levis and H & M join this world of clothing to go cycle, suggests that something is changing and that the use of bicycles in town will grow even more than it is doing.

Captura de pantalla 2013-01-28 a las 00.45.26